BRIARD KLUB
Předsednictvo
KRK
Poradci chovu
Stránky členů, CHS
Stránky zahraničních klubů
Termíny akcí BK ČR

ČLÁNKY

CHOVATELSTVÍ
Standard plemene
Historie chovu briardů u nás
Rukojeť chovatele
Chovatelské dokumenty
Databáze jedinců
Chovní psi černí
Chovní psi plaví
Chovné feny černé
Chovné feny plavé
Zahraniční krycí psi
Přehled krytí
Výsledky DKK
Výsledky CSNB

VÝSTAVY
Výsledky výstav
Galerie šampionů
Galerie klubových šampionů
Podmínky pro získání šampionátů - odkazy

VÝCVIK
sportovní výcvik
pasení
obedience
agility
další aktivity
Galerie výcviku
Galerie šampionů práce
další aktivity

SOUTĚŽE
Briard roku v exteriéru
Briard roku ve výkonu
Briard roku v pasení
S briardem na Everest

INZERCE
ŠTĚŇATA
SOS BRIARD
POZVÁNKY NA AKCE

Standard
Vydáno dne 09. 01. 2017 (10194 přečtení)Standard FCI č. 113/23.01.2009 /F

BRIARD

BERGER DE BRIE

PŮVOD : Francie.

Překlad: Helena Dvořáková

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ PLATNÉHO STANDARDU: 04.11.2008.

POUŽITÍ : pes ovčácký a hlídací.

KLASIFIKACE  FCI :      Skupina 1   Psi ovčáčtí a pastevečtí(s výjimkou švýcarských salašnických plemen)

                                           Sekce 1      Psi ovčáčtí.                           S pracovní zkouškou.

KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE : Velmi dlouho byl znám pod jménem « francouzský nížinný ovčák ». Až v roce 1809 jej otec Rozier ve svém díle « Kompletní učebnice zemědělství » poprvé nazývá jménem « ovčák z Brie ».

Byl chován a šlechtěn pro svoje schopnosti vést a hlídat stáda. Byl rovněž využíván francouzskou armádou v průběhu obou světových válek, mezi jiným jako strážní pes a jako pes, pomáhající vyhledávat zraněné na bitevním poli.

CELKOVÝ VZHLED : Briard je pes odolný, pohyblivý, svalnatý, vyvážené tělesné stavby, živý a ostražitý.

DŮLEŽITÉ PROPORCE : Brieský ovčák je pes obdélníkového rámce. Délka těla, od předního výstupku lopatky až k sedacímu hrbolu musí být poněkud větší, než je výška v kohoutku.

Hlava je dlouhá : 2/5 kohoutkové výšky. Šířka mozkovny je poněkud menší než je polovina délky hlavy.

 

POUŽITÍ / POVAHA : Briard má povahu vyrovnanou, není ani agresivní, ani bázlivý. Charakter briarda musí být klidný a odvážný.

HLAVA : Mohutná, dlouhá, pokrytá dlouhou srstí, tvořící  vous a knír, obočí mírně zakrývá oči. Při bočním pohledu jsou osy mozkovny a nosního hřbetu paralelní.

ČÁST MOZKOVÁ :

Mozkovna : Mohutná, při bočním pohledu jen velmi mírně klenutá.

Stop : Zřetelný, je v poloviční vzdálenosti mezi týlním hrbolem a koncem nosu.

 

ČÁST OBLIČEJOVÁ :

Nosní houba : Nosní houba je velká. Nozdry jsou dobře otevřené. Nosní houba je vždy černá, s výjimkou modrých jedinců, jejichž nosní houba je modrá nebo namodralá.

Čenichová partie : Konec nosu je spíše hranatý. Čenichová partie je mohutná, dostatečně široká, nikdy špičatá.

Nosní hřbet : Rovný.

Pysky : Přiléhající.

Čelisti, zuby : Čelisti jsou silné, zuby bílé. Mají nůžkový skus.

Oči : Oválné. Horizontálně uložené, dobře otevřené, spíše velké, tmavě zbarvené. U modrých jedinců jsou přijatelné světlejší oči.

Uši  : Vysoko nasazené, nepřiléhající těsně k hlavě, spíše krátké, pokud jsou ponechány v přirozené délce. Délka ušní chrupavky nekráceného ucha musí být stejná nebo menší než polovina délky hlavy. Uši jsou vždy ploché a pokryté dlouhou srstí. Pokud jsou kráceny, ve státech, kde tento zákrok není zakázán, musí být neseny rovně vztyčené, jejich osy nesmí být ani sbíhavé, ani rozbíhavé.

KRK : Krk je svalnatý a dobře vsazený mezi lopatky.

 

TRUP :

Horní linie : Hřbet je rovný. Bedra jsou krátká a pevná.

Záď : Mírně skloněná, lehce zakulacená.

Hrudník : Široký a dlouhý, hluboký, dosahující k loktům ; žebra dostatečně klenutá.

 

OCAS : Nekrácený, nesený nízko, dosahuje nejméně k hlezennímu kloubu, není vytočený ke straně, tvoří mírný háček ve tvaru « J ». V pohybu může být ocas nesený poněkud výše, v prodloužené linii hřbetu.

 

KONČETINY : Svalnaté, se silnými kostmi a korektním úhlením.

 

HRUDNÍ KONČETINY:

Lopatky : Šikmo uložené, svírající správný úhel, středně dlouhé, dobře přiléhají k hrudnímu koši.

Lokty : Postavené v ose těla.

Předloktí : Rovné a svalnaté.

Nadprstí : Mírně šikmé při bočním pohledu.

Tlapky : Silné, kulaté, postavené v ose těla. Drápy jsou vždy černé (s výjimkou modrých jedinců) a polštářky jsou tvrdé. Prsty musí být sevřené a dobře klenuté.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY :

Stehna : Svalnatá.

Hlezna  : Nepříliš nízko u země, korektně zaúhlená.

Zánártí : Perfektně kolmo postavené při pohledu zezadu.

Tlapky : Silné, kulaté, postavené v ose těla. Drápy jsou vždy černé (s výjimkou modrých jedinců) a polštářky jsou tvrdé. Prsty musí být sevřené a dobře klenuté.

 

Paspárky : Podle tradice si ovčáci zachovali dvojitý paspárek. Paspárky formují dvojité, dobře oddělené palce s vyvinutými drápy, umístěné co nejníže u tlapky.

 

POHYB : Pravidelný, pružný, harmonický, značící, že pes se pohybuje a pracuje s minimálním vypětím sil a minimální únavou. Briard musí mít dlouhý klus s prostorným krokem a silnými impulsy, vycházejícími ze zádi.

OSRSTĚNÍ

 

SRST : Zvlněná, dlouhá, suchá (typ kozí srsti), s jemnou podsadou.

 

ZBARVENÍ : Vyskytuje se zbarvení černé, plavé, plavé s příměsí černé (uhlované, od mírné do střední intenzity) často s maskou, šedé nebo modré.

Zbarvení teple plavé může vykazovat na koncových partiích světlejší odstín (plavá s pískovou). Zbarvení černé, šedé a modré mohoou mít také tyto partie zbarvené světlejším odstínem. Všechny barvy mohou mít větší či menší příměs šedé.

 

VÝŠKA :

Psi :            od 62 cm do 68 cm v kohoutku.
Feny :         od 56 cm do 64 cm v kohoutku.

 

VADY :

Všechny odchylky od výše řečeného musí být považovány za vady a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a jejich vlivu na zdraví a pohodu psa.

 

HRUBÉ VADY :

 • Hrubé vady v zaúhlení.
 • Celkové zbarvení příliš světlé.
 • Osrstění : nedostatečně dlouhá srst  (méně jak 7 cm), srst měkká, vlnatá.

 

VYLUČUJÍCÍ VADY :

 • Pes agresivní nebo bázlivý.
 • Stop mělký.
 • Nosní houba jinak zbarvená než černě nebo modře ; viditelná depigmentace.
 • Předkus nebo podkus se ztrátou kontaktu řezáků ; Chybění 2x PM4 nebo chybění jakýchkoli 3 zubů (PM1 nejsou brány v potaz).
 • Příliš světlé oči (žluté), oči skvrnité.
 • Uši stočené, nasazené příliš nízko pod linií očí, porostlé krátkou srstí, uši vzpřímené.
 • Ocas nesený stočený na hřbetě ve formě loveckého rohu, ocas vztyčený.
 • Jednoduchý paspárek nebo úplná absence paspárků na pánevních končetinách.
 • Zbarvení : Bílé, játrové, mahagonové ; dvoubarevné zbarvení ; bílá lysinka, bílá barva na koncích končetin, plavý plášť, plavý plášť s příměsí černé.
 • Výška vybočující z limitu stanoveného standardem s tolerancí +2 cm a -1 cm.
 • Nepovolené zákroky směřující k změně vzhledu psa nebo stopy po nich, chirurgické zákroky sloužící obdobnému účelu.

Všichni psi, na nichž je patrné fyzické postižení anebo vady psychiky, budou vyloučeni.

 

NB : Psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.( -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )

© BK ČR 2017